Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στο ξενοδοχείο Άγιος Νεκτάριος συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του Ξενοδοχείου με απόλυτο σεβασμό και υψηλό βαθμό προστασίας.

Στην παρούσα πολιτική αναλύονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για σας, τους πελάτες του ξενοδοχείου, δηλαδή όλες οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορεί να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, ο τρόπος συλλογής και προστασίας τους, ο τρόπος και ο σκοπός επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και τη λοιπή Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

Η πολιτική αυτή τηρείται απαρέγκλιτα και παρακαλείστε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας τακτικά, προκειμένου να είστε ενήμεροι για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στοιχεία της επιχείρησης μας

Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΦΩΝ ΒΟΥΡΕΚΑ ΟΕ » και τον διακριτικό τίτλο «SAN NECTARIOS HOTEL», που εδρεύει στην Πάργα Ν. Πρεβέζης (Αγ. Μαρίνας 2, Τ.Κ. 48060, Ελλάδα), η οποία λειτουργεί το ξενοδοχείο.

Η παρούσα πολιτική αφορά τους πελάτες του ξενοδοχείου.

Η παρούσα πολιτική αφορά τους πελάτες του ξενοδοχείου.

Κατά την επικοινωνία σας με το ξενοδοχείο, συλλέγουμε στοιχεία απαραίτητα για την κράτηση ή ενοικίαση δωματίου, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας ή της κάρτας ενοικίασης δωματίου.
Επιπρόσθετα, με σκοπό τη βελτίωση των ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις σας, όπως και με σκοπό τη διαχείριση της επικοινωνίας μας μετά τη διαμονή σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε επιπρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας μετά από ρητή συγκατάθεσή σας.
Ειδικότερα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία:

Υποχρεωτικά στοιχεία

Προσωπικά στοιχεία: ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, είδος και αριθμός εντύπου ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα), τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail (εφόσον η κράτηση γίνεται ηλεκτρονικά), ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, κλπ.
Στοιχεία τιμολόγησης: αριθμός πιστωτικής και εφόσον ζητηθεί τιμολόγιο ενδεικτικά ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
Ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, τύπος και αριθμός δωματίου διαμονής.

Προαιρετικά στοιχεία & προτιμήσεις

Προτιμήσεις σας: όπως δωμάτιο μη-καπνιστών, προτιμώμενος όροφος, τύπος κρεβατιού, ή αριθμός πτήσης.
e-mail: εφόσον η κράτηση δεν γίνεται ηλεκτρονικά και επιθυμείτε την μεταξύ μας επικοινωνία με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, τύπος και αριθμός δωματίου διαμονής.

Επίσης επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα

Κληθέντες αριθμούς τηλεφώνου μέσω τηλεφωνικού κέντρου,
Κατά την επίσκεψή σας στο διαδικτυακό μας τόπο, ο webserverμας καταγράφει αυτόματα στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας (ενδεικτικά τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες του ιστοχώρου που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, πληροφορίες τοποθεσίας), ενώ ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην έξυπνη συσκευή κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο (βλ. παρακάτω)

Τα στοιχεία που συλλέγουμε για άτομα κάτω των 16 ετών μας γνωστοποιούνται από γονέα/κηδεμόνα.

Δήλωση για τον τρόπο συλλογής των προσωπικών δεδομένων των πελατών ξενοδοχείου

Συλλέγουμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα απευθείας από σας κατά τη διαδικασία κράτησης δωματίου, άφιξης, αναχώρησης, πληρωμής, καθώς και κατά την υποβολή οιουδήποτε είδους γραπτής ή ηλεκτρονικής εγγραφής, κλπ (είτε στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναφθείσης σύμβασης μίσθωσης δωματίου, είτε κατά δήλωση ενδιαφέροντος και ρητή συγκατάθεσή σας).

Τέλος, συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτους, ήτοι ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικούς πράκτορες, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων.

Δηλώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο αυστηρά ελεγχόμενης και ασφαλούς διαδικασίας, είναι απολύτως διασφαλισμένα και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή πώλησής τους σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωσή μας κατωτέρω.

Δήλωση νομιμότητας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως έχουν κατά τα ανωτέρω συγκεντρωθεί, χρησιμοποιούνται:

Για παροχή διαμονής και F&B από το ξενοδοχείο.
Για τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ μας.
Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις φορολογικές μας υποχρεώσεις (π.χ. έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης).
Ο τρόπος επικοινωνίας εξαρτάται από την ειδική επιλογή σας, με βάση τη γραπτή συγκατάθεσή σας και τέλος,
Δημιουργία στατιστικών δεδομένων παρακολούθησης και εξαγωγή συμπερασμάτων για την επιλογή των βέλτιστων εμπορικών πρακτικών για την ικανοποίηση και την επιβράβευση των πελατών.

Δήλωση νομιμότητας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή και η επεξεργασία των υποχρεωτικών προσωπικών δεδομένων που γίνεται κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, καθώς και η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών μας προς εσάς, στηρίζεται στη σχέση πελάτη και ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και τη μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση μίσθωσης δωματίου και παροχής υπηρεσιών.

Περαιτέρω, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη εφόσον επιβάλλεται για σκοπούς γενικότερου εννόμου συμφέροντος ή για σκοπούς εναρμόνισης της λειτουργίας μας προς την Εθνική ή και την Κοινοτική νομοθεσία.

Δήλωση χρόνου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’ όψιν επίσης την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να τα διατηρήσουμε για να ανταποκριθούμε σε τυχόν αιτήματα / αμφισβητήσεις / ελέγχους και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης τυχόν αξιώσεων.

Δήλωση προστασίας και εγγύησης ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες στο ξενοδοχείο καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους (χρήστες), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση και συνύπαρξη πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας αυτών.

Περαιτέρω, εφαρμόζουμε αυστηρά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία.

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Τα Cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας είναι:

-Firstpartycookies, για να αναγνωρίζει ο ιστότοπος της προτιμήσεις του χρήστη, ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε επίσκεψη να καταχωρεί τις ίδιες επιλογές (πχ επιλογή γλώσσας).

-ThirdPartyCookies, για την ανάλυση απόδοσης των σελίδων μας, ώστε να γνωρίζουμε ποιες περιοχές του site μας είναι δημοφιλείς ή χρήσιμες (GoogleAnalytics).

-ThirdPartyCookies, για την ανάλυση συμπεριφορών ώστε να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά του χρήστη (GoogleAds, FacebookPixel).

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε εδώ: www.allaboutcookies.org.

πορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας. Για διαγραφή ανάλυσης απόδοσης: Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τέτοιου είδους cookies, δείτε εδώ tools.google.com/dlpage/gaoptout. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Για να εξαιρεθεί ο χρήστης από την χρήση των δεδομένων του για διαφημιστικούς σκοπούς βάση ενδιαφερόντων εδώ www.youronlinechoices.com/gr/your-choices και www.facebook.com/help/568137493302217.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία GoogleAnalytics για την άντληση στοιχείων σχετικά με τις διαφημίσεις μας (π.χ. δημογραφικά στοιχεία) και τηρούμε τις προδιαγραφές της πολιτικής της Google «Απαιτήσεις πολιτικής για τις λειτουργίες διαφήμισης του «Google Analytics».

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Το ξενοδοχείο, όπως και κάθε άλλου είδους επιχείρηση, ενδέχεται να υποχρεωθεί στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων προς τις αρμόδιες Δημόσιες, Δικαστικές, Αστυνομικές Αρχές, κλπ., σε περιπτώσεις κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, άλλης δικαστικής διαδικασίας, συμμόρφωσης με δικαστικές, ρυθμιστικές ή διοικητικές αποφάσεις, σε περιπτώσεις προστασίας και υπεράσπισης της ίδιας της επιχείρησης, των προϊσταμένων, διευθυντών και υπαλλήλων της, καθώς και προς τους συνεργάτες της δικηγόρους όταν εγείρονται αγωγές, αξιώσεις ή διαμάχες.
Διαβίβαση πληροφοριών που σας αφορούν προς τρίτους ή/και ανταλλαγή πληροφοριών είναι δυνατή εντός του πλαισίου διαχείρισης της κράτησής σας, στις περιπτώσεις μεσολάβησης ταξιδιωτικών γραφείων, τουριστικών πρακτόρων ή παρόχων υπηρεσιών online κρατήσεων σε καταλύματα μέσω των οποίων προβαίνετε σε ηλεκτρονική/διαδικτυακή κράτηση δωματίου.

Τα δικαιώματα των πελατών / Διαδικασία άσκησης αυτών

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει εγγράφως μέσω της Φόρμας Αιτήματος Υποκειμένου την οποία μπορείτε να βρείτε στην Υποδοχή του Ξενοδοχείου και να την υποβάλλετε αυτοπροσώπως, είτε να την αποστείλετε ταχυδρομικώς στην άνω διεύθυνση ή μέσω email στο info@nect.gr πάντα με το γνήσιο της υπογραφής σας. Η άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται χωρίς χρέωση, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να υποβάλλετε και οποιοδήποτε άλλο ερώτημα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, ως ανωτέρω.

Για την υλοποίηση αιτήματος άσκησης δικαιώματος, ακολουθείται διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται απαραίτητα και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Ομοίως, η νομοθεσία μας προβλέπει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
PRIVACY POLICY
At hotel San Nectarios we collect and process the personal data of Hotel customers with full respect and a high level of protection. This policy contains an analysis of the personal data we collect for you, the hotel customers, meaning all the information which identify you or can identify you directly or indirectly, the manner of collecting and protecting it, the manner and purpose of processing it, as well as your rights according to the legislation in force on the protection of data, the General Regulation for the Protection of Data (EU) 2016/679 (henceforth “GRPD”), as well as the remaining European and National Legislation. This policy is observed strictly and you are kindly requested to visit our website regularly in order to be updated on the manner we process and protect your personal data.

Details to our company

The Responsible for the Processing of Personal Data is the joint venture with the trade name “AFOI VOUREKA OE” and the distinctive title “Hotel San Nectarios”, based in Parga, Prefecture of Preveza(Ag. Marinas 2 str.48060, Greece), operating the hotel “San nectarios”. This policy concerns only the hotel customers

Information on the type of personal data we collect:

When you contact the hotel, we collect necessary data for the room reservation or rental, by filling in an electronic form or the room reservation card. Additionally, in order to improve our hotel services and adapt them to your requirements, and in order to manage our communication after your stay, we collect and process additional communication data following your explicit consent. Specifically, we obligatorily collect and process the following personal data:

Obligatorily

Personal Data: indicatively full name, type and number of ID document (e.g. passport, police ID), phone number, residence address, e-mail (if the booking is made electronically), date of birth, nationality etc. credit card number and if an invoice is requested indicatively AFM (taxpayers ID no) and Tax Office Invoicing Data: credit card number and if an invoice is requested indicatively AFM (taxpayers ID no) and Tax Office Date of arrival and departure, type and number of residence.

Optionally

Your preferences: such as non-smoking room, preferred floor, type of bed, flight number. E-mail: if the booking is not made electronically and you wish to communicate with us by email. Date of arrival and departure, type and number of residence.

We also process the following data

Called phone numbers through the call center, When you visit our website, our web server records automatically data relevant to your visit (for example your IP address, the type of browser you use, the website pages you visit, the date and duration of your visit, location details), while it is it is possible that cookies are placed on your computer or your smart device every time you visit us on the internet (see below). The data we collect for persons under 16 is communicated to us by parents/guardians.

Statement about the manner of collecting personal data of hotel customers

We collect the aforementioned personal data directly from you during the room booking procedure, arrival, check out, payment, as well as when you submit any form of written or electronic registration etc. (either in the context of the room rental agreement concluded between us, or when you express interest and provide your explicit consent). Finally, we also collect information from third parties, namely travel agencies, tourist operators, electronic and internet reservation systems. We state that your personal data, in the context of a strictly controlled and safe procedure, is fully secured and do not constitute and may not be exploited or sold to third parties. Such data is collected and used only for the purposes described in our statement hereunder.

Statement for the processing of personal data of hotel costomers

Your personal data, collected in the manner described above, is used: To provide residence and F&B from the hotel. To process the financial transactions between us. To comply with the obligations imposed by the individual legislation in force and our taxation obligations (e.g. issuance of invoice or receipt). The manner of communication depends on your special selection, based on your written consent and finally, To create statistical monitoring data and deduce conclusions in order to choose the best commercial practices for customer satisfaction and rewarding.

Statement for the legality of the processing of personal data

Collecting and processing the mandatory personal data carried out during your stay at the hotel, as well as providing any service to you, is based on the customer and hotel relationship, according with the legislative and regulative provisions in force, as well as the room rental agreement concluded between us and the provision of services. Any further collection and processing of personal data is lawful if it is imposed for general vested interest purposes or in order to harmonize our operation with the National or EU legislation

Statement for the period of keeping the personal data

We will keep and process your Personal Data for the purposes mentioned above only for as long as it is necessary based on agreement or based on the legislation in force. To determine the suitable period of keeping the data we take into consideration also the quantity, the nature and sensitivity of personal data, as well as the time periods for which it may be necessary to keep the data to deal with any requests / disputes / controls and to protect our lawful rights in the case of any claims.

Statement for the protection and guarantee of personal

The personal data provided by customers to the hotel is entered on computer systems which provide sufficient security and are used by specially trained and authorized employees (users), in order to achieve the maximum possible protection of the recorded data, in the modern digital environment. The safety and protection of all data is strengthened with the use and coexistence of additional programs for their safety. Furthermore we implement strict organizational measures and procedures for the protection of the personal data from possible distortion, loss, not stipulated or illegal processing, on the one hand with the installation of servers on the building premises, where limited and controlled access is permitted, and on the other hand with the provision of limited user rights to the absolutely minimum necessary access level.

Cookies

To ensure that the website functions properly, we sometimes install small data files on your computer, the so-called “cookies”. The most major websites do the same.

What are cookies?

Cookies are small text files stored by a website on your computer or your mobile device when you visit the website concerned. Thus the website remembers your actions and preferences (such as connection code, language, font size and other presentation preferences) for a period of time, so you do not have to enter these preferences every time you visit the website or browse its pages.

How do we use Cookies?

The Cookies used by our website are: -First party cookies, for the website to recognize the preferences of the user so that s/he does not have to enter the same selections on every visit (e.g. language selection). -Third Party Cookies, to analyze the performance of our websites, so that we know which areas of our site are popular or useful (Google Analytics). -Third Party Cookies, to analyze behaviors so that ads relevant to the user’s interest appear (Google Ads, Facebook Pixel)

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish. You can find more information about the use of cookies here: www.allaboutcookies.org. You can delete all the cookies found already on your computer. To delete the performance analysis: If you wish to delete such cookies, check out this link tools.google.com/dlpage/gaoptout. Also you can adjust most web browsers in such a way so that they do not allow the installation of cookies. However in such a case you may have to adjust yourselves certain preferences every time you visit a website and also certain services will possibly not function. For users to be exempt from using their data for advertising purposes check out www.youronlinechoices.com/gr/your-choices and www.facebook.com/help/568137493302217.

Google Analytics

We use the service GoogleAnalytics to acquire data regarding our ads (e.g. demographics) and we observe the specifications of the Google policy “Policy requirements for the advertising features of “Google Analytics.

Communicating personal data to third parties

The hotel, like any other company, may be mandated to provide personal data to the competent State, Judicial, Police etc. authorities, in the case of summons, search warrant, other judicial procedure, conformity with court, regulative or administrative decisions, in cases of protecting and defending the company itself, its managers, directors and employees, as well as its associate lawyers when lawsuits, claims or disputes are filed. It is possible to send information which concern you to third parties or/and exchange information, in the context of managing your reservation, when travel agencies, tourist agents or online accommodation booking service providers through which you book a room electronically / online, intervene.

Customer rights / Procedure of exercising them

You may exercise your rights in writing through the Subject Access Request Form which you can find at the Hotel Reception and you can submit it in person, or send it by post or send it to the Data Protection Officer at info@nect.gr which your certified signature. Rights are exercised free of charge unless the request is obviously unfounded or exaggerated. You can submit any other question relevant to your personal data to the DPO, as mentioned above. To process the request to exercise your right, a procedure is followed which includes necessarily an ID check. Similarly our legislation provides the right to submit a denunciation to the competent Data Protection Authority, www.dpa.gr
Save settings